Thông điệp từ Chủ tịch Hội đồng quản trị

Lê Việt Hà

Chủ tịch Hội đồng quản trị

“Tòa nhà Empress là thành quả kiến tạo từ những nỗ lực của từng cá nhân trong đội ngũ của chúng tôi. Chúng tôi đặt tất cả tâm huyết vào việc tổ chức, vận hành nhằm đảm bảo rằng mọi khách thuê đều tận hưởng được một nơi làm việc tốt nhất và chuyên nghiệp nhất.

Chúng tôi mong muốn không chỉ cá nhân mình mà cả những đối tác của chúng tôi đều đạt được sự thành công thịnh vượng thông qua sự hợp tác tin tưởng song phương.”